Tuesday, June 05, 2007

...and one for the Swedes!

Min C-uppsats (eller ja, motsvarande) är nu inlämnad
och betygsatt, och fick så pass bra betyg att jag och min handledare
ska försöka få den publicerad i The International Journal of Speech,
Science and the Law. Jag vet, mkt populär publikation... Hehe.

Uppsatsen, eller artikeln, handlar om forensic phonetics, igenkännande
av höjda röster. Experimentet bestod av ett antal ljudfiler som vi bad
folk para ihop. Det uppstår relativt ofta situationer där polisen bara
har sk. öronvittnen, men tyvärr finns inte så välformulerade rutiner
för att hantera sådana vittnessituationer. Jag vill mäta hur väl folk
kan känna igen en röst som de under brottstillfället bara hörde i höjt
läge, dvs skrikandes.

En av sektionerna vi vill utvidga och utveckla handlar om hur väl folk
som har engelska som andra-(eller tredje, osv) språk klarar detta test
i jämförelse med engelsmän. I flera av dessa situationer är vittnena
första generationens invandrare eller turister, därför är detta en
viktig fråga. Testet är ganska svårt, jag är medveten om att det
består av många röstklipp, men ni kan lyssna så många gånger ni önskar
eller behöver. Bli inte avskräckta av svårighetsgraden - jag är inte
nödvändigtvis ute efter perfekta resultat ;-)

Så, efter denna långa och något omständiga introduktion hoppas jag att
du har tid och lust att hjälpa mig? Länken här nedanför består av fyra
sidor med olika meningar, och tar ca. en halvtimme att gå igenom. Glöm
inte att skriva ert namn på varje sida!

http://www.lancs.ac.uk/ug/forsberj/julia.html

Vore väldans tacksam för all hjälp jag kan få - om ni har vänner och
bekanta ni tror skulle vara intresserade så skicka detta vidare!

No comments: